Innovatieve oplossingen voor veehouders

Innovatieve oplossingen voor veehouders

Bent u op zoek naar innovatieve veehouder oplossingen? Deze oplossingen voegen waarde toe voor zowel de boer als het dier. In tijden waar boeren het zwaar te verduren krijgen is het noodzakelijk om hier als sector krachtig op te reageren. Dit wordt vanuit het kabinet ook gestimuleerd. De innovaties moeten bijdragen aan de transitie in de landbouw. Het kabinet ziet namelijk graag dat de innovaties het stikstofprobleem verhelpen. Deze innovaties leiden tot een hogere productie waarmee u als boer minder vee hoeft te houden. Dit draagt bij aan een lagere stikstof uitstoot.

Feedstation Walk-Through

De feedstation walk-through is ontwikkeld door Hanskamp. Hiermee wordt de koe volledig afgesloten met de rest van de stal om rustig te kunnen eten. Bij veel voerstations moeten koeien het station achterwaarts verlaten. Daarbij wordt gebeukt door koeien die het krachtvoerstation willen betreden. Dit veroorzaakt tegennatuurlijke bewegingen, stress en beschadiging aan de uiers. Dit leidt weer tot een afname van de melkproductie. Met de feedstation walk-through wordt dit opgelost, koeien kunnen hierbij aan beide kanten het krachtvoerstation betreden. En zullen daardoor minder hinder ondervinden van andere opdringerige koeien.

  • Optimale melkproductie dankzij minder stress en beschadiging aan de uiers
  • Hogere melkproductie met hetzelfde aantal koeien
  • Aparte ingangen voor alle koeien
  • Het krachtvoerstation is zelf samen te stellen

Pipefeeder

De Pipefeeder is een uniek 3-in-1 concept voor in de melkstal, krachtvoerbox of melkrobot. Het is een automatisch doseersysteem voor krachtvoer. De koe geeft een stoot tegen de automaat en het systeem beloond hen met extra voer. Echter wanneer de koe extra voer wilt en de bak nog vol zit, wordt dit verhinderd door het anti-mors systeem. Er komt dus geen extra krachtvoer uit. Het systeem doseert porties van 50 gram aan krachtvoer. Wanneer dit het toedienen van krachtvoer gebeurd tijds het melken, laat de koe de melk ook nog eens beter schieten. Dit komt door een piekconcentratie van oxytocine.

Vrijlevenstal Concept

Een Vrijlevenstal concept is een stal zonder beton, staal en roosters. Dit concept is gebaseerd op het buiten zijn van de koe. Deze stal heeft een fijne ligbedding. De bedding leidt tot een hoogwaardige organische meststof en zorgt daarmee voor een betere bodem. De organische stofvoorziening is makkelijk beter voor het milieu en draagt bij aan een goede gewasopbrengst. Een zeefmachine haalt de koeienvlaaien uit de bedding. De urine wordt opgeslagen in materialen als drainage zand. Zo komt er veel minder stikstof in de natuur terecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *