Alles valt of staat bij de basis

Alles valt of staat bij de basis

Wil je een aanbouw aan je huis plaatsen? Een nieuw bedrijfspand bouwen? En nieuw huis of een garage laten bouwen? Dan moet je beginnen bij het begin. Dat allereerste begin vindt plaats op de tekentafel. Er moet een ontwerp worden gemaakt en er moeten berekeningen worden gedaan. Dat is een klus voor een architect of bouwbedrijf. Zijn de berekeningen klaar? Dan kan begonnen worden met het bouwklaar maken van de grond. Dit is geen klus die je zelf even aanpakt. Hiervoor kun je het best een professional inschakelen. Het gaat er niet alleen om dat de grond waarop gebouwd gaat worden wordt schoongemaakt en opgeruimd, er moet ook gevlakt en, in veel gevallen, geheid worden.

Waarom moet er geheid worden?

In Nederland is de grond lang niet overal even stabiel. Dit kan ervoor zorgen dat gebouwen verzakken en zelfs instorten. Daarom is heiwerk van groot belang. Je moet er namelijk voor zorgen dat de stabiele onderlaag in contact wordt gebracht met het te bouwen pand. Hiervoor worden heipalen gebruikt die op regelmatige afstand van elkaar in de grond worden geramd. Zo zorg je ervoor dat je een stabiele basis hebt om je bouwwerk op te laten plaatsen. Dat heien is ook een klus voor professionals. Je redt dat écht niet zelf. Om te kunnen heien moet een heipaal met grote kracht de grond in worden geboord. Daarvoor is een heikraan nodig en ook mensen die precies weten wat ze doen. Je wilt, zeker in deze fase van de bouw, iedere fout voorkomen. Is de basis niet goed, dan komt het ook niet goed met de rest van de bouw!

Is de basis stabiel, dan komt het ook goed met het gebouw dat je wilt plaatsen. Dankzij het heiwerk heeft het gebouw een stabiele basis en wordt voorkomen dat het gebouw (of de aanbouw) scheef zakt, scheuren gaat vertonen of zelfs instort.

Moet overal in Nederland geheid worden?

Wanneer de stabiele onderlaag op minder dan 2 meter onder de bovenlaag te vinden is, hoeft er niet altijd geheid te worden. Maar wil je het zekere voor het onzekere dan is heien altijd een goed idee. Je kunt in geval van een redelijk stabiele bodem wel vaak met minder heipalen toe. Je architect en het bouwbedrijf kunnen je daar alles over vertellen.

Heien heeft een lange geschiedenis

Denk bijvoorbeeld aan Amsterdam. Deze stad is volledig gebouwd op palen. Zelfs al voor 1300 hadden ze daar door dat de stad en de woningen zouden verzakken als deze direct op de moerassige ondergrond zouden worden geplaatst. Er zijn verschillende methodes bedacht en gebruikt, van het plaatsen van “vlotten” en heipalen van bossen hout, tot waar we nu zijn. Veelal betonnen heipalen die snel en zonder al te veel overlast de grond in worden geboord of geramd. Deze techniek heeft in de loop der jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zo zorgen bouw- en heibedrijven ervoor dat ieder huis, ieder bedrijfspand en iedere aanbouw stabiel staat en blijft staan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *